ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :

فرش 700 شانه گل برجسته

فرش های 700 شانه تراکم 2550 نوع جدید فرش های تولیدی در شرکت صنایع نساجی کاشان بافته شده با سیستم بافت پیشرفته HCPX2 بی نظیر در فرش های نوع 700 شانه است که با تنوعی بسیار از ابتدای سال 1399 این تولید انها آغاز شده است . در این دسته سعی شده رنگ آمیزی و نوع نقشه ها الکوی فرش های 1200 شانه و 1500 شانه باشد .

آمارگیر وبلاگ