ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
فرش طرح ایوان کاشان

فرش طرح ایوان کاشان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

طرح ایده آل

طرح ایده آل

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه حدیث

فرش نقشه حدیث

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه تبریز

فرش نقشه تبریز

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه گلبهار

فرش نقشه گلبهار

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه شاهکار خشتی

فرش نقشه شاهکار خشتی

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه ماهور 1236

فرش نقشه ماهور 1236

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه رزیتا افشان

فرش نقشه رزیتا افشان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه وینتیج 1220

فرش نقشه وینتیج 1220

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه توسکا

فرش نقشه توسکا

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

نقشه وینتیج افشان

نقشه وینتیج افشان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه راستین وینتیج

فرش نقشه راستین وینتیج

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه رویان

فرش نقشه رویان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

طرح پدیده وینتیج

طرح پدیده وینتیج

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه تارا 1236

فرش نقشه تارا 1236

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه آناک

فرش نقشه آناک

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه کهکشان

فرش نقشه کهکشان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

نقشه نایین 102

نقشه نایین 102

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

نایین 101 کرم

نایین 101 کرم

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه باغستان

فرش نقشه باغستان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

طرح جیران

طرح جیران

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه بلوط

فرش نقشه بلوط

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه ماهور

فرش نقشه ماهور

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه افشان دستباف

فرش نقشه افشان دستباف

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه نگار  1280

فرش نقشه نگار 1280

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه سیمین

فرش نقشه سیمین

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه خاطره

فرش نقشه خاطره

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه افسون وینتیج

فرش نقشه افسون وینتیج

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه رژا

فرش نقشه رژا

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه زرگل

فرش نقشه زرگل

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش افشان طرح بنفشه

فرش افشان طرح بنفشه

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه تبسم

فرش نقشه تبسم

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه نادیا

فرش نقشه نادیا

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه اطلس

فرش نقشه اطلس

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه پروا

فرش نقشه پروا

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه های کلاس

فرش نقشه های کلاس

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه ترلان

فرش نقشه ترلان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نگین

فرش نگین

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه رادان

فرش نقشه رادان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه زرین

فرش نقشه زرین

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه آنتیک

فرش نقشه آنتیک

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه ستایش

فرش نقشه ستایش

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش طرح آنقشه آنا

فرش طرح آنقشه آنا

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

نقشه  گلبرگ سه بعدی

نقشه گلبرگ سه بعدی

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه ملیسا افشان

فرش نقشه ملیسا افشان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه طلا

فرش نقشه طلا

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه پارسا

فرش نقشه پارسا

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه ملک

فرش نقشه ملک

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش طرح آینه چهل تیکه

فرش طرح آینه چهل تیکه

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه باغ جان

فرش نقشه باغ جان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه شیلا

فرش نقشه شیلا

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه کریستال

فرش نقشه کریستال

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه افشان قاجار

فرش نقشه افشان قاجار

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

نقشه طاق بستان

نقشه طاق بستان

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه خاتون

فرش نقشه خاتون

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه سوگلی

فرش نقشه سوگلی

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه گل ناز

فرش نقشه گل ناز

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش طرح لیدا

فرش طرح لیدا

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه جاسمین

فرش نقشه جاسمین

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه همایون طلاکوب

فرش نقشه همایون طلاکوب

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه دلکش

فرش نقشه دلکش

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

نقشه خشتی طلاکوب

نقشه خشتی طلاکوب

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش طرح پریماه

فرش طرح پریماه

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش نقشه گلوری

فرش نقشه گلوری

فرش 1200 شانه گل برجسته

7,550,000 تومان

فرش 1200 شانه گل برجسته

فرش 1200 شانه گل برجسته

فرش کاشان در نوع 1200 شانه به دوبخش گل برجسته وفرش 1200 شانه ساده تقسیم بندی می شود .محصولاتی که در این صفحه مشاهده نمودید نوع فرش 1200 شانه گل برجسته با تراکم 3600 است . نخ خاب در فرش های 1200 شانه عرضه شده در این وب سایت تهیه شده از الیاف 100 درصد اکریلیک هیت ست شده می باشد . سیستم بافت hcix2 بهترین نوع فرش های 1200 شانه را تولید و ریز بافت ترین فرش های 1200 شانه تراکم 3600 از تولیدات این نوع بافت فرش های ماشینی محسوب می شود . نخ اکریلیک مورد مصرف در فرش 1200 شانه بسیار نرم و لطیف است و دوام بسیار بالایی دارند .می توانید برای بیش از 25 سال عمر مفید روی این نوع فرش ها حساب کنید . 

گارانتی فرش های 1200 شانه

فرش ماشینی کاشان که از این مجموعه خریداری می شود شامل 120 ماه گارانتی کیفیت می باشد . ضمانت نامه شامل تمامی فرش های نخ 100 درصد اکریلیک آلمانی در انواع شانه های مختلف هستند.

سوالات متداول

تلاش کرده ایم که انتخاب و خرید فرش از کارخانه در وب سایت کارخانه فرش کاشان به آسانی صورت پذیرد، بدین منظور در این وب سایت امکان دسترسی بدون پیچیدگی به تمامی محصولات فراهم شده است .تصاویر فرش ها بدون ویرایش اضافی، و کاملا طبیعی می باشد. خرید مستقیم فرش با پرداخت بیعانه و پرداخت مبلغ پس از تحویل از دیگر ویژگی های سیستم فروش اینترنتی فرش در این سامانه است.
محصولات اصیل فرش کاشان با استفاده از به روز ترین ماشین آلات بافندگی فرش (وندویل بلژیک ) تولید می شوند ، علاوه بر آن به سبب حجم تولید و دسترسی آسان تر به مواد اولیه از قیمت مناسب تری برخوردار است . تنوع طرح فوق العاده و تقریبا ماهانه چند نقشه فرش جدید معرفی می شود . خدمات پس از فروش و گارانتی محصولات از دیگر دلایل انتخاب فرش کاشان است.
فرش های 1200 شانه شانه اصلی در 2 نوع سیستم بافت با کد فنی hci وhci x2 تولید میشوند . فرش های 1200 شانه اورجینال تنها با این نوع سیستم بافته میشود که در انحصار شرکت وندویل بلژیک است . بافت hci نمونه تبدیلی فرش های 1000 شانه به 1200 شانه است و بافت hcix2 نمونه فابریک 1200 هستند..
فرش های تولید شده با الیاف 100 درصد اکریلیک بهترین نوع الیاف مصرفی در صنعت فرش ماشینی محسوب می شوند . این نوع الیاف تمام مزایای فرش های دستباف پشمی را دارا بوده ، ضمن اینکه نیاز به مراقبت و نگهداری در برابر رطوبت ، بیدزدگی و...مثل فرش های دستباف را ندارند. عمر مفید فرش های 100 درصد اکریلیک مرغوب بیشتر از 25 سال است.

آمارگیر وبلاگ