ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :
فرش نقشه جاوید

فرش نقشه جاوید

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه کرشمه

فرش نقشه کرشمه

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش الماس ترنج

فرش الماس ترنج

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه سپنتا

فرش نقشه سپنتا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه آرشام

فرش نقشه آرشام

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه خاطره

فرش نقشه خاطره

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه افشان رز

فرش نقشه افشان رز

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه لعیا

فرش نقشه لعیا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه طناز

فرش نقشه طناز

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه نیل

فرش نقشه نیل

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه لیا

فرش نقشه لیا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه سلین

فرش نقشه سلین

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش وینتیج طرح کوروش

فرش وینتیج طرح کوروش

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه دلوین

فرش نقشه دلوین

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه ملکا

فرش نقشه ملکا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه آوا

فرش نقشه آوا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه ژینوس

فرش نقشه ژینوس

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه ژینا

فرش نقشه ژینا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه مهر 700 شانه

فرش نقشه مهر 700 شانه

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

نقشه افرا

نقشه افرا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش کاشان نقشه رونیا

فرش کاشان نقشه رونیا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه تیارا

فرش نقشه تیارا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه آیلار وینتیج

فرش نقشه آیلار وینتیج

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه فرانسوی

فرش نقشه فرانسوی

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه افشان ثریا

فرش نقشه افشان ثریا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه مسیحا

فرش نقشه مسیحا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه جانانه

فرش نقشه جانانه

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه فرشته

فرش نقشه فرشته

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه یلدا

فرش نقشه یلدا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش طرح محیا

فرش طرح محیا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه هالیدی

فرش نقشه هالیدی

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه نیلوفر

فرش نقشه نیلوفر

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه صدف

فرش نقشه صدف

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه هیوا

فرش نقشه هیوا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه چکاوک

فرش نقشه چکاوک

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه آبرنگ لاکچری

فرش نقشه آبرنگ لاکچری

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه سونیا

فرش نقشه سونیا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه نارسیس

فرش نقشه نارسیس

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه رایا

فرش نقشه رایا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه خوشه طلا

فرش نقشه خوشه طلا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

طرح نقشه آنا

طرح نقشه آنا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه آنیسا

فرش نقشه آنیسا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه پاییز

فرش نقشه پاییز

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

طرح نقشه دایان

طرح نقشه دایان

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه سنتی افشان

فرش نقشه سنتی افشان

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه شیفته

فرش نقشه شیفته

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

نقشه نایین

نقشه نایین

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه بنیتا

فرش نقشه بنیتا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه افشان زرین

فرش نقشه افشان زرین

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه شبنم

فرش نقشه شبنم

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه نارنج

فرش نقشه نارنج

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه فرناز

فرش نقشه فرناز

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه گلدان

فرش نقشه گلدان

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

نقشه همتا جدید

نقشه همتا جدید

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش نقشه آریانا

فرش نقشه آریانا

فرش 700 شانه 8 رنگ

7,150,000 تومان

فرش 700 شانه 8 رنگ

فرش ماشینی 700 شانه  که در این دسته از محصولات فرش کاشان ملاحضه میکنید با تراکم 2550 میباشد دستبافگونه و بسیار ریزبافت هستند .تعداد رنگ های به کار رفته در این گالری 8 رنگ است به  معنای استفاده از 8 رنگ مختلف در طراحی نقشه فرش . از مزیت های فرش های معرفی شده در این گالری استفاده از الیاف 100 درصد اکریلیک هیت ست شده الیاف درالون المان است که فرش را برای سی سال بدون کاستی از کیفیت و ظاهر قابل استفاده می نماید .

آمارگیر وبلاگ