ترتیب نمایش با :
نحوه نمایش :

فرش 1000 شانه گل برجسته

فرش گل برجسته 1000 شانه

فرش گل برجسته 1000 شانه دارای طرح هایی از قبیل فرش گلبرجسته طرح  جزیره  از زمرد کاشان  و گلبرجسته طرح آرگان  گلبرجسته طرح سهیل  فرش شاهرخ  گلبرجسته طرح هما تولید کننده فرش شهبانو گلبرجسته طرح مها تولیدات فرش شاهرخ  فرش گل برجسته طرح آوین  تولیدات فرش نخ یاسمن کاشان فرش گل برجسته طرح افشان فرش پایار همچنین فرش گل برجسته طرح نسترن فرش تافته کاشان فرش گل برجسته طرح  مهلا  فرش گل برجسته طرح الما  فرش گل برجسته طرح گل نرگس و پرطاوس فرش شهبانو و سهند فرش شاهرخ اشاره کرد .

قیمت فرش گل برجسته  

قیمت فرش های گلبرجسته بسته به میزان نخ هایبالک  و تراکم و شانه متفاوت است  فرش های گلبرجسته در حال حاضب 700 شانه گل برجسته و 1000 شانه گل برجسته و بالاترین تراکم فرش گل برجسته در حاضر 1200 شانه است  .تراکم هر کدام به ترتیب شانه اعلام شده در بالا  2550 . 3000 و 3600 هستند .

آمارگیر وبلاگ