طرح پناه

نقشه زیبای پناه فرش 700 شانه تراکم 2550 ده رنگ سوپر ممتاز بافته شده با نخ 100% اکریلیک هیت ست شده درالون المان دارای رنگ بندی قابل مشاهده در دسته بندی فرش های 700 شانه ده رنگ

نقشه رستا

نقشه رستا 700 شانه گل برجسته یوپر ممتاز تراکم 2550 الیاف درالون المان با 120 ماه ضمانت نامه کیفی دارای رنگبندی قابل مشاهده در دسته بندی فرش های 700 شانه گل برجسته

طرح آماندا

نقشه اماندا 700 شانه تراکم 2550 اکریلیک هیت ست شده برترین الیاف درالون دارای رنگ بندی زیبا

طرح رایا

فرش ماشینی طرح رایا 700 شانه تراکم 2550

طرح نارین

فرش نقشه نارین 700 شانه تراکم 2550 دهرنگ

نقشه شیدا

فرش طرح جدید شیدا 700 شانه تراکم 2550 ده رنگ اکریلیک درالون المان دارای 120 ماه ضمانت نامه کیفی

فرش طرح فرنوش

نقشه فرنوش 700 شانه تراکم 2550 بافت سیستم hcp (مدرنترین سیستم بافت 700 شانه ) بافته شده با الیاف اکریلیک درالون آلمان

طرح اساطیر

نقشه اساطیر 700 شانه تراکم 2550 100 درصد اکریلیک هیت ست شده الیاف درالون المان دارای رنگبندی مختلف. طرح اساطیر را در دسته بندی فرش های 700 شانه ده رنگ میتوانید مشاهده کنید

طرح سوگند

نقششه سوگند 700 شانه تراکم 2550 سوپر ممتاز بافته hcp و نخ 100% اکریلیک هیت ست شده الیاف درالون المان

آمارگیر وبلاگ