قیمت روز فرش ماشینی

فرش های ماشینی کاشان دارای تنوع بی شماری از انواع شانه های مختلف همینطور از متنوع ترین فرش ها از نظر جنس الیاف به کار رفته در فرش محسوب میشود که دلیل این همه تنوع در طرح سلیقه های مختلف  و همینطور تنوع در شانه ای مختلف به جهت مواد مصرف گوناگون و بودجه مصرف کننده است . قصد ما از ایجاد این مقاله معرفی حدودی قیمت های مختلف فرش ماشینی در سایزهای مختلف در اسفند ماه سال 1401 می باشد 

قیمت فرش 12 متری چند است

قیمت فرش 12 متری 1500 شانه کاشان  در صورت تولید با الیاف اکریلیک هیت ست شده ضخامت استاندارد و سیستم بافت HCEX2  در حدود 13.000.000 میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد .

قیمت فرش 12 متری 1200 شانه کاشان در صورت تولید با الیاف فوق و استفاده از سیستم بافت HCIX2 در حدود 12.000.000 میلیون تومان درب کارخانه کاشان قیمت گذاری شده است.

قیمت فرش 12 متری 1000 شانه کاشان که بافته شده با الیاف مرغوب آلمانی اکریلیک و سیستم بافت HCIX2 باشد در حدود10.800.000 هزار تومان قیمت دارد .

قیمت فرش 12 متری 700 شانه کاشان در نوع اصیل با ساتفاده از الیاف هیت ست شده اکریلیک آلمانی و بافت HCPX2 در حدود 9.800.000 هزار تومان قیمت کارخانه است.

 

قیمت فرش 9 متری چند است

قیمت فرش 9 متری 1500 شانه کاشان بافته شده با الیاف اکریلیک هیت ست شده آلمانی ضخامت استاندارد و سیستم بافت HCEX2  در حدود 10.000.000 میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد .

قیمت فرش 9 متری 1200 شانه کاشان اگر  تولید شده  با الیاف آلمانی اکریلیک و استفاده از سیستم بافت HCIX2 باشد در حدود 9.000.000 میلیون تومان قیمت دارد 

قیمت فرش 9 متری 1000 شانه کاشان که بافته شده با الیاف مرغوب آلمانی اکریلیک و سیستم بافت HCIX2 باشد در حدود 10.800.000 هزار تومان قیمت دارد .

قیمت فرش 9 متری 700 شانه کاشان در نوع استاندارد  با استفاده از الیاف هیت ست شده اکریلیک درالون و بافت HCPX2 در حدود 7.800.000 هزار تومان قیمت کارخانه است.

 

 

قیمت فرش 6 متری چند است

قیمت فرش 6 متری 1500 شانه کاشان  در بافته شده با الیاف اکریلیک هیت ست شده آلمان وزن استاندارد و ماشین بافت HCEX2  در 6.600.000 تومان

قیمت فرش 6 متری 1200 شانه کاشان اگر  تولید شده  با الیاف آلمانی اکریلیک و استفاده از سیستم بافت HCIX2 باشد در حدود 6.000.000 تومان

قیمت فرش 6 متری 1000 شانه کاشان که بافته شده با الیاف مرغوب آلمانی اکریلیک و سیستم بافت HCIX2 باشد در حدود5.500.000 هزار تومان

قیمت فرش 6 متری 700 شانه کاشان در نوع استاندارد  با استفاده از الیاف هیت ست شده اکریلیک درالون و بافت HCPX2 در حدود 5.000.000 تومان 

 

قیمت متری فرش های کاشان برای ابعاد کناره 

مترهر مربع فرش 1500 شانه بهترین نوع 1.100.000 هزار تومان 

متر مربع فرش 1200 شانه بهترین نوع 1.020.000 هزار تومان

متر مربع فرش 1000 شانه بهترین نوع 930.000 هزار تومان

متر مربع فرش 700 شانه بهترین نوع 840.000 هزار تومان

 

 

 

برگرفته از وبسایت صنایع فرش کاشان 

 

 

 

 

اشتراک گذاری در
Captcha

آمارگیر وبلاگ